top of page

2021. gada  zemgaļu dienas 12.gs. Tērvetes koka pilī

programma.png
  • Facebook Social Icon

Tērvetes koka pils rekonstrukcija ir līdz šim Latvijā vēl nebijis projekts, kur balstoties uz arheoloģiskām liecībām tiek būvēta viena no varenākajām 12.gs. Latvijas teritorijā bijušām pilīm, kas bagāta ar savu vēsturi. Minētais pasākumu komplekss ir risinājums veiksmīgai muzeja darbībai, iedibinot Tērvetē seno tradīciju atjaunošanu, gadskārtu svinēšanu, patriotisma audzināšanu un militāro fortifikāciju (nocietinājumu) demonstrēšanu plašākai sabiedrības daļai. Projekts paredz ilgākā laika posmā pabeigt pilnīgu Tērvetes koka pils rekonstrukciju, izveidojot plašu ekspozīciju par Tērvetes senvēsturi un zemgaļu materiālo kultūru. Dotajā brīdī ir uzcelta pils Austrumu daļa, kur iekārtota ekspozīcija par Tērvetes pili un zemgaļu materiālo kultūru, turpmāk tiks veikti celtniecības darbi pie pārējās Ziemeļu un Dienvidu nocietinājumu sistēmas un pagalma apbūve ar dzīvojamām un saimniecības ēkām.

____________________________________________________________________________________________

 

 Biedrība "Latviešu karavīrs"

Kā mūs atrast no Rīgas puses

Kā mūs atrast no Dobeles puses

Kā mūs atrast no Jelgavas apvedceļa

bottom of page